Productiviteit
Productiviteit

80% van de exploitatiebegroting van een kantoorgebouw bestaat uit personeelskosten. Verblinding en ongemak door oververhitting zullen leiden tot productiviteitsverlies en toenemend ziekteverzuim. Smart Solar Shading zorgt voor een gezonde en productieve werkomgeving.

 

Productiviteit
Productiviteit
Personeelskosten maken 80% uit van de totale exploitatiekosten. Arbeidsprestaties nemen af als de temperatuur onder de 19-22°C of boven de 23-24°C komt.
Zonweringsystemen kunnen bijdragen aan betere werkprestaties doordat ze het concentratievermogen en het welzijn op de werkplek bevorderen.