Verblinding
Verblinding

De zon is een prachtige krachtige natuurlijke lichtbron die echter gevarieerde effecten op ons heeft. Het licht waaraan we worden blootgesteld, is vaak zo fel dat het als hinderlijk wordt ervaren. Met Smart Solar Shading profiteert u van het daglicht, beperkt u het gebruik van kunstlicht, minimaliseert u verblinding en verbetert u het welzijn en de productiviteit.

Verblinding
Verblinding wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een sterke lichtinval door het raam. Mensen hebben last van verblinding wanneer een gebied in het gezichtsveld te fel is of wanneer het contrast tussen een gebied en de omgeving daaromheen te groot is.